Chính sách mới nhất của Canada 2021 – Gia hạn thời gian lưu trú thêm 18 tháng

Category: Uncategorize

August 12, 2019

NEEC Annual Student Gathering 2019

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh NEEC thương mến, Nhân dịp các em học sinh “freshman” của chúng ta nhập học mùa thu 2018 quay về Việt Nam nghỉ hè sau một năm học đầy mới ...

Read More

1 2 3