03 kiểu học sinh nên đăng ký bài luận SAT - Tư vấn du học NEEC

Blog

03 kiểu học sinh nên đăng ký bài luận SAT 

Đối với một số học sinh trung học, chinh phục phần thi luận SAT (tùy chọn) có thể trở thành lợi thế rất lớn cho hồ sơ nhập học đại học.

 

Nếu SAT bài luận là cơ hội duy nhất để học sinh thể hiện khả năng viết, học sinh nên cân nhắc phần thi này.

PHẦN THI LUẬN của SAT đã trở thành phần thi không bắt buộc từ năm 2016. Tuy vậy, đối với một số học sinh, chinh phục phần thi luận SAT có thể trở thành một lợi thế rất lớn. Hãy cân nhắc đăng ký phần thi luận SAT nếu bạn là một trong ba đối tượng sau:

  • Học sinh muốn thể hiện sự tiến bộ trong kỹ năng viết đánh giá phân tích
  • Học sinh dự định theo học chuyên ngành mà trong đó kỹ năng viết rất được chú trọng
  • Học sinh không có cơ hội thể hiện kỹ năng viết của bản thân trong các kỳ thi khác

Học sinh muốn thể hiện sự tiến bộ trong kỹ năng viết đánh giá phân tích 

 

Học sinh khi mới bắt đầu trung học, kỹ năng viết chưa mạnh có thể tham dự phần thi luận SAT để chứng tỏ sự tiến bộ của bản thân. Kết quả tốt trong phần thi này sẽ là bằng chứng hữu ích giúp học sinh có điểm số chưa cao trong môn tiếng Anh hoặc viết trong những năm lớp 9,10,11. Ngoài ra, những học sinh đã hoàn thành các lớp tiếng anh bổ trợ trong thời gian học trung học và có sự tiến bộ cũng nên cân nhắc thi bài thi luận này.

Tóm lại, nếu học sinh lo lắng về điểm số chưa cao trong môn tiếng Anh hoặc viết có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Ban tuyển sinh với hồ sơ xin nhập học, hãy nên cân nhắc để tham gia bài thi luận SAT.

 

Học sinh dự định theo học chuyên ngành mà trong đó kỹ năng viết rất được chú trọng

 

Ngoài các chuyên ngành như Ngôn ngữ Anh, Lịch sử, Luật và Triết học, có rất nhiều lĩnh vực khác liên quan đến kỹ năng viết phân tích, chẳng hạn như các ngành của khoa học yêu cầu xuất bản các nghiên cứu. Ngay cả đối với những môn Toán và Vật lý, tưởng chừng như đơn thuần chỉ làm việc với số, cũng cần tận dụng kỹ năng viết khi họ muốn trình bày các kết quả cho đồng nghiệp, hay thảo bài phát biểu trong các ngội nghĩ cũng như xuất bản các kết quả nghiên cứu. Vì thế, kỹ năng viết tốt là hữu ích trong hầu hết các lĩnh vực.

Học sinh không có cơ hội thể hiện kỹ năng viết của bản thân trong các kỳ thi khác 

 

Không phải mọi học sinh trên thế giới đều có cơ hội học các chương trình AP và IB, hoặc đăng ký đủ các môn học phù hợp cho hồ sơ đăng ký nhập học. Trong tất cả những trường hợp này, học sinh trung học có thể cân nhắc thi bài luận SAT để thể hiện kỹ năng viết của bản thân. Nếu trường trung học của học sinh không đào tạo chương trình AP English, CLEP hoặc các lớp tương tự, bài thi SAT có thể là một cách thay thế hợp lý.

Tóm lại, mặc dù phần thi này là tùy chọn của SAT, bài thi luận SAT là cần thiết với ba loại học sinh nêu trên. Ban tuyển sinh có thể dựa vào bài thi này để đánh giá kỹ năng viết của bạn cùng với những thành phần khác trong đơn xin nhập học của học sinh.

Bạn đã sẵn sàng để du học?

NEEC là đối tác và hỗ trợ lộ trình du học, nộp hồ sơ vào các trường Trung Học - Đại Học hàng đầu nước Mỹ, Canada
Liên hệ ngay Hẹn tư vấn