Các trường Trung học Mỹ dẫn đầu về STEM - Tư vấn du học NEEC

Blog

Các trường Trung học Mỹ dẫn đầu về STEM

Theo Cục Thống kê Lao động, tính đến tháng 5/2017, có hơn 8,9 triệu việc làm nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán ở Mỹ (chiếm 6,2%). Từ năm 2016 đến năm 2026, nhu cầu việc làm nhóm ngành STEM sẽ tăng trưởng đáng kể, bao gồm kỹ thuật viên tuabin gió (96,3%), Toán học (29,7%) và Phân tích thông tin an ninh (28,5%).

nhóm ngành STEM
Các trường trung học chuyên về STEM sẽ hỗ trợ cho học sinh chuẩn bị từng bước để tập trung phát triển lĩnh vực này. Các trường được xếp hạng sau đây dựa theo kết quả tham gia và thành tích đạt được của học sinh trong các bài kiểm tra xếp lớp nâng cao về toán và khoa học.
Cùng khám phá Top 10 trường trung học tốt nhất về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tại Mỹ nhé.

10. Trường Trung học DeBakey (DeBakey High School for Health Professions)

Trường Trung học DeBakey
Địa điểm: Houston
Điểm STEM: 90.6
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 38

9. Trường Saratoga High

Trường Saratoga High
Địa điểm: Saratoga, California
Điểm STEM: 90.6
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 191

8. Trường Trung học Union County Magnet

Trường Trung học Union County Magnet
Địa điểm: Scotch Plains, New Jersey
Điểm STEM: 91.2
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 171

7. Trường Trung học Monta Vista

Trường Trung học Monta Vista
Địa điểm: Cupertino, California
Điểm STEM: 91.3
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 121

6. Trường Trung học Science and Engineering Magnet (SEM)

Trường Trung học Science and Engineering Magnet
Địa điểm: Dallas
Điểm STEM: 92.1
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 13

5. Trường Early College at Guilford

Trường Early College at Guilford
Địa điểm: Greensboro, North Carolina
Điểm STEM: 93.7
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 12

4. Trường Bergen County (Bergen County Academies)

Trường Bergen County
Địa điểm: Hackensack, New Jersey
Điểm STEM: 94.4
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 43

3. Trường Trung học Thomas Jefferson for Science and Technology

Trường Trung học Thomas Jefferson for Science and Technology
Địa điểm: Alexandria, Virginia
Điểm STEM: 96.3
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 10

2. Trường BASIS Scottsdale

Trường BASIS Scottsdale
Địa điểm: Scottsdale, Arizona
Điểm STEM: 97.4
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 1

1. Trường Trung học High Technology

Trường Trung học High Technology
Địa điểm: Lincroft, New Jersey
Điểm STEM: 98.2
Xếp hạng trường Trung học năm 2018: 22

Nguồn: USNEWS

Bạn đã sẵn sàng để du học?

NEEC là đối tác và hỗ trợ lộ trình du học, nộp hồ sơ vào các trường Trung Học - Đại Học hàng đầu nước Mỹ, Canada
Liên hệ ngay Hẹn tư vấn