Tháng Mười Hai, 2023 - Tư vấn du học NEEC
NEEC được mời làm giám khảo buổi 𝐏𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐕𝐒𝐃𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 do quỹ học bổng VietHope tổ chức

Tháng: Tháng Mười Hai 2023