Chúc mừng học sinh NEEC trúng tuyển các trường Đại học Top 200 ở Mỹ - Tư vấn du học NEEC

Blog

Chúc mừng học sinh NEEC trúng tuyển các trường Đại học Top 200 ở Mỹ

Chúc mừng học sinh NEEC đã trúng tuyển các trường Đại học Top 200 ở Mỹ. Đặc biệt, một số bạn còn xuất sắc nhận được học bổng cho cả 4 năm học.
Xem chi tiết về các trường và giá trị học bổng tại đây.

xếp hạng đại học top 200 ở mỹ

Bạn đã sẵn sàng để du học?

NEEC là đối tác và hỗ trợ lộ trình du học, nộp hồ sơ vào các trường Trung Học - Đại Học hàng đầu nước Mỹ, Canada
Liên hệ ngay Hẹn tư vấn