Đăng ký khóa học Computer Science miễn phí từ các trường hàng đầu của Mỹ - Tư vấn du học NEEC

Các khóa học miễn phí về Computer Science

Đây là các khóa học về Khoa học máy tính được cung cấp từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Harvard, New York University. Các khóa học hoàn toàn miễn phí, học viên chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý cho nhà trường nếu muốn nhận chứng chỉ sau khi hoàn tất khoá học. Chương trình phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên muốn bồi dưỡng cũng như khai phá kiến thức mới, nhận chứng chỉ hữu ích để nâng cao hồ sơ du học.

CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python

Khoá học giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo với Python, khám phá các khái niệm và thuật toán trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện đại, đi sâu vào các ý tưởng làm nảy sinh các công nghệ như công cụ chơi trò chơi, nhận dạng chữ viết tay và dịch máy.

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Thuật toán tìm kiếm đồ thị
 • Học tăng cường
 • Máy học (Machine learning)
 • Các nguyên tắc trí tuệ nhân tạo
 • Cách thiết kế hệ thống thông minh
 • Cách sử dụng AI trong các chương trình Python

Thời gian học: 7 tuần , 10-30 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

Introduction to Computer Science

Một khóa học sơ cấp do David J. Malan, CS50x, dạy sinh viên cách tư duy theo thuật toán và nghệ thuật lập trình.

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Mở rộng tầm hiểu viết về khoa học máy tính và lập trình
 • Cách suy nghĩ theo thuật toán và giải quyết các vấn đề lập trình một cách hiệu quả
 • Các khái niệm như trừu tượng, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đóng gói, quản lý tài nguyên, bảo mật, kỹ thuật phần mềm và phát triển web
 • Thông thạo một số ngôn ngữ, bao gồm C, PHP và JavaScript cùng với SQL, CSS và HTML
 • Cách tương tác với một cộng đồng sinh viên đa dạng, bao gồm những người học có cùng mục tiêu và từ mọi cấp độ kinh nghiệm.
 • Cách phát triển và trình bày một dự án lập trình

Thời gian học: 11 tuần, 10-20 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

CS50's Web Programming with Python and JavaScript

Khoá học dạy về lập trình web, đi sâu hơn vào thiết kế và triển khai các ứng dụng web với Python, JavaScript và SQL bằng cách sử dụng các khung như Django, React và Bootstrap.

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Mở rộng tầm hiểu viết về khoa học máy tính và lập trình
 • Cách suy nghĩ theo thuật toán và giải quyết các vấn đề lập trình một cách hiệu quả
 • Các khái niệm như trừu tượng, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đóng gói, quản lý tài nguyên, bảo mật, kỹ thuật phần mềm và phát triển web
 • Thông thạo một số ngôn ngữ, bao gồm C, PHP và JavaScript cùng với SQL, CSS và HTML
 • Cách tương tác với một cộng đồng sinh viên đa dạng, bao gồm những người học có cùng mục tiêu và từ mọi cấp độ kinh nghiệm.
 • Cách phát triển và trình bày một dự án lập trình

Thời gian học: 11 tuần, 10-20 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

CS50's Introduction to Game Development

Khoá học giới thiệu về việc phát triển trò chơi điện tử bằng cách tìm hiểu quy tắc và thiết kế của các trò chơi quen thuộc thời thơ ấu như: Super Mario Bros., Pong, Flappy Bird, Breakout, Match 3, Legend of Zelda, Angry Birds, Pokémon, 3D Helicopter,…

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Nguyên tắc của đồ họa 2D và 3D, hoạt hình, âm thanh và phát hiện va chạm
 • Unity và LÖVE 2D
 • Lua, C #
 • Khái niệm cơ bản về thiết kế và phát triển trò chơi

Thời gian học: 12 tuần, 6-9 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

Data Science: Capstone

Để trở thành một nhà khoa học dữ liệu chuyên nghiệp, bạn cần thực hành và trải nghiệm. Bằng cách hoàn thành dự án capstone này, bạn sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu R mà bạn đã thu thập được trong suốt quá trình học. Dự án cuối cùng sẽ kiểm tra các kỹ năng của bạn về trực quan hóa dữ liệu, xác suất, suy luận và mô hình hóa, xử lý dữ liệu, tổ chức dữ liệu, hồi quy và máy học (Machine learning).

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Cách áp dụng cơ sở kiến thức và kỹ năng đã học vào một vấn đề trong thực tế
 • Làm việc độc lập trong một dự án phân tích dữ liệu

Thời gian học: 2 tuần, 15-20 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

Data Science: Visualization

Khoá học dạy học viên cách tìm hiểu các nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu cơ bản và cách áp dụng chúng bằng ggplot2.

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Cách áp dụng cơ sở kiến thức và kỹ năng đã học vào một vấn đề trong thực tế
 • Làm việc độc lập trong một dự án phân tích dữ liệu

Thời gian học: 2 tuần, 15-20 giờ một tuần

Học phí: miễn phí

CS50's Understanding Technology

Đây là khoá học giới thiệu về công nghệ dành cho những sinh viên mới nhập môn. Được thiết kế cho những người làm việc với công nghệ hàng ngày nhưng chưa thực sự hiểu rõ cách vận hành của nó, cũng cách giải quyết vấn đề khi có sự cố.

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Internet
 • Đa phương tiện
 • An ninh mạng
 • Phát triển web
 • Lập trình

Thời gian học: 6 tuần

Học phí: miễn phí

Basics of Computing and Programming

Đây là khoá học miễn phí được cung cấp bởi trường đại học New York University. Khoá học thới thiệu thông tin cơ bản về máy tính và lập trình, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. 

Chi tiết khoá học bao gồm:

 • Hệ thống số vị trí
 • Giới thiệu cơ bản
 • Kiểu dữ liệu số và biểu thức số học
 • Câu lệnh rẽ nhánh
 • Các câu lệnh lặp lại [Vòng lặp]
 • Chuỗi
 • Chức năng

Thời gian học: 9 tuần

Học phí: miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY