CÁC TRƯỜNG Y KHOA CẠNH TRANH NHẤT NƯỚC MỸ - Tư vấn du học NEEC

Blog

CÁC TRƯỜNG Y KHOA CẠNH TRANH NHẤT NƯỚC MỸ

Để được tuyển chọn vào trường Y rất khó, ngay cả đối với học sinh giỏi, có điều kiện và điểm GPA cao. Theo Hiệp hội các trường Đại học Y khoa Hoa Kỳ, hơn 50.000 ứng viên nộp đơn vào các trường Y có điểm GPA trung bình là 3,56 trong năm 2017-2018. Các trường chuyên về y khoa đều có tỷ lệ chọn lọc rất cao dựa vào GPA và MCAT vì số lượng hồ sơ nhận được mỗi năm là rất nhiều.

Theo U.S. News, trong năm học 2017 – 2018, tỷ lệ nhận vào các trường y khoa trung bình là 7%, trong đó  có 10 trường Y có tỷ lệ nhận chỉ 2,8%.

Trường Mayo Clinic School of Medicine

Trường Mayo Clinic School of Medicine ở Minnesota là trường có tỷ lệ chọn lọc cao nhất với tỷ lệ nhận là 2,1% trong năm 2017-2018. Đây là mức tăng nhẹ so với tỷ lệ của năm trước là 1,8%. Trong số hơn 8.000 người nộp đơn xin vào Mayo Clinic, chỉ có 168 người được chấp nhận.

Đại học Georgetown

Đại học Georgetown ở Columbia có số lượng ứng viên nhiều nhất danh sách (14,062 người). Trường có tỷ lệ nhận là 2,9%, tương tự như Đại học George Washington và Đại học California-Davis.

 

Trường Arkansas College of Osteopathic Medicine

Trường Arkansas College of Osteopathic Medicine có tỷ lệ nhận gần 25% trong năm học 2017-2018.
Sau đây là danh sách 10 trường y tế được xếp hạng là có tỷ lệ nhận thấp nhất (dưới 4%) trong năm học  vào mùa thu năm 2017 (*) (Danh sách này cập nhật đến ngày 3 tháng 4 năm 2018)

Tên trường (Bang) Tổng số hồ sơ Tổng học sinh được nhận Tỷ lệ nhận Xếp hạng về nghiên cứu (U.S. News) Xếp hạng về việc chăm sóc Y tế cơ bản (U.S. News)
Mayo Clinic School of Medicine (MN) 8,068 168 2.1% 6 (đồng hạng) 32 (đồng hạng)
Stanford University (CA) 7,258 167 2.3% 3 (đồng hạng) 32 (đồng hạng)
Florida State University 5,866 151 2.6% RNP RNP
Wake Forest University (NC) 9,281 261 2.8% 52 (đồng hạng) 61 (đồng hạng)
George Washington University (DC) 11,432 335 2.9% 62 (đồng hạng) 79 (đồng hạng)
Georgetown University (DC) 14,062 403 2.9% 46 (đồng hạng) RNP
University of California—Davis 6,943 204 2.9% 39 (đồng hạng) 10 (đồng hạng)
University of California—Los Angeles (Geffen) 11,417 362 3.2% 8 (đồng hạng) 4
Brown University (Alpert) (RI) 9,922 322 3.2% 32 (đồng hạng) 39 (đồng hạng)
University of California—San Diego 7,972 258 3.2% 22 17

(*) U.S. News đã khảo sát 177 trường y khoa của Mỹ trong năm 2017 về các chương trình nghiên cứu và chăm sóc Y tế cơ bản. Các trường tự cập nhật thông tin liên quan đến các chương trình học thuật, hoạt động của sinh viên và các lĩnh vực khác, điều này giúp U.S. News trở thành trang web cung cấp chính xác và chi tiết về các sự kiện và số liệu của các trường đại học.

Nguồn: USNews

 

Bạn đã sẵn sàng để du học?

NEEC là đối tác và hỗ trợ lộ trình du học, nộp hồ sơ vào các trường Trung Học - Đại Học hàng đầu nước Mỹ, Canada
Liên hệ ngay Hẹn tư vấn