Top 20 trường Đại học Mỹ có đầu vào khó nhất - Tư vấn du học NEEC

Blog

Top 20 trường Đại học Mỹ có đầu vào khó nhất

Trong số các trường đại học Mỹ danh tiếng, đại học Harvard là trường có tỉ lệ đầu vào khó nhất với tỉ lệ nhận chỉ 5,2% và điểm SAT dao động từ 1430 đến 1600 (theo Niche.com).

Top 20 trường Đại học Mỹ có đầu vào khó nhất
Xếp hạng này dựa vào tỉ lệ nhận và điểm SAT, ACT của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vào năm 2017. Tỷ lệ nhận chiếm 60% và điểm SAT/ACT chiếm 40% quyết định thứ hạng trong danh sách này.
Sau đây là xếp hạng các trường đại học có đầu vào “khó nhằn” nhất nước Mỹ:

20. Claremont McKenna College (Claremont, California)

Claremont McKenna College
Tỉ lệ nhận: 9%
SAT: 1320-1490

19. Swarthmore College (Swarthmore, Pennsylvania)

Swarthmore College
Tỉ lệ nhận: 13%
SAT: 1305-1530

18. Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland)

Johns Hopkins University
Tỉ lệ nhận: 13%
SAT: 1400-15670

17. Rice University (Houston, Texas)

Rice University
Tỉ lệ nhận: 15%
SAT: 1410-1570

16. Northwestern University (Evanston, Illinois)

Northwestern University
Tỉ lệ nhận: 11%
SAT: 1400-1560

15. Pomona College (Claremont, California)

Pomona College
Tỉ lệ nhận: 9%
SAT: 1340-1540

14. Harvey Mudd College (Claremont, California)

Harvey Mudd College
Tỉ lệ nhận: 13%
SAT: 1420-1580

13. Dartmouth College (Hanover, New Hampshire)

Dartmouth College
Tỉ lệ nhận: 11%
SAT: 1350-1560

12. Duke University (Durham, North Carolina)

Duke University
Tỉ lệ nhận: 11%
SAT: 1380-1570

11. University of Pennsylvania (Philadelphia, Pennsylvania)

University of Pennsylvania
Tỉ lệ nhận: 9%
SAT: 1380-1570

10. Brown University (Providence, Rhode Island)

Brown University
Tỉ lệ nhận: 9%
SAT: 1370-1570

9. Vanderbilt University (Nashville, Tennessee)

Vanderbilt University
Tỉ lệ nhận: 11%
SAT: 1420-1590

8. Columbia University (New York, New York)

Columbia University
Tỉ lệ nhận: 7%
SAT: 1410-1590

7. University of Chicago (Chicago, Illinois)

University of Chicago
Tỉ lệ nhận: 8%
SAT: 1450-1600

6. Princeton University (Princeton, New Jersey)

Princeton University
Tỉ lệ nhận: 7%
SAT: 1400-1590

5. California Institute of Technology (Pasadena, California)

California Institute of Technology
Tỉ lệ nhận: 8%
SAT: 1510-1600

4. Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts)

Đại học MIT
Tỉ lệ nhận: 8%
SAT: 1460-1590

3. Yale University (New Haven, Connecticut)

Đại học Yale
Tỉ lệ nhận: 6%
SAT: 1420-1600

2. Stanford University (Stanford, California)

đại học Stanford
Tỉ lệ nhận: 5%
SAT: 1380-1580

1. Harvard University (Cambridge, Massachusetts)

đại học Harvard
Tỉ lệ nhận: 5%
SAT: 1430-1600
Nguồn: https://www.msn.com/en-us/money/careersandeducation/the-20-hardest-colleges-to-get-into-in-america/ss-AAx7XZR?ocid=spartandhp#image=1

Bạn đã sẵn sàng để du học?

NEEC là đối tác và hỗ trợ lộ trình du học, nộp hồ sơ vào các trường Trung Học - Đại Học hàng đầu nước Mỹ, Canada
Liên hệ ngay Hẹn tư vấn